DKPinternational

 

DKPi is een engineering consultancy voor economisch, duurzaamheids en technish advies en informatie van master planning tot aan gedetailieerde ontwerpen, over het gehele spectrum van het produceren van energie, de infrastructuur tot aan de technishe installaties.


Het  4 perspectieven project beleid :


DKPi benadert  ieder project  vanuit 4 perspectieven ;

1 - Ideologisch : Het verminderen van energie verbruik en vergroenen van een project om de  klimaatsverandering minimaal te maken.

2 - Technologisch : Het gebrijk van kennis van duurzame materialen en struktuur eigenschappen en milieu  scores.

3 - Esthetisch : Het ontwerp van projecten met gebruikmaking van ideologische en technologischse kennis met tijidloze oogstrelende vorm.

4 - Betaalbaarheid : Het combineren van ideologie, technogolie en esthetica tot een ontwerp dat  betaalbaar is en een gezond rendemend oplevert voor eigenaar en gebruiker.

Theoretisch en technisch zijn 0 energie en 0 materiaal projecten altijd mogelijk maar vaak is dit financieel niet effectief of onbetaalbaar.   Alleen 4 perspectieven adviezen kunnen leiden tot economische haalbaarheid met rendement voor onmisbare eigenaars en gebruikers. 

DKPi heeft een schat aan internationale ervaring op dit geied en adviseert zowel aan overheden als particulieren zonder schaal beperkingen.   Onze adviezen zijn alteid naukeurig project gebonden en worden in gedetaillieerde samenwerking met de opdrachtgever uitgebracht.

Wij vertalen de overeen gekomen projectfilosofie naar ontwepinstrukties maar kunnen tevens van dienst zijn bij de vervaardiging van gedetaillieerde ontwerp tekeningen, specifikaties en begrotingen inclusief komplete uitvoerings begeleiding.

Dit is toegepast op grote en kleine niewbouw, verniewbouw en verduurzaamheid aanpassingen aan bestaande bouw.

Residentieel en commercieel vastgoed van één pand tot terreinen, wijken, stadsgebieden en steden.